Persondata- og Cookiepolitik

Denn bei sikre en tryg købsoplevelse hos Rug Solidkan du her find information om hvordan vi indsamler data, hvordan disse benyttes samt hvordan dine data bearbejdes. Når du godkender Rug Solids købsvilkår godkender du ligeledes vores generelle cookies og privatlivspolitik. Vi gør alt for at sikre en klar gennemskuelighed.

1. Vi er dataansvarlige - Hvordan kan du kontakte os?

Rug SolidDenmark ApS
Telehøjen 6, 5220 Odense SØ, Dänemark
+45 75 59 45 00
kundeservice@rugsolid.com
CVR-nr.: 13443971

Ved at benytte da.rugsolid.com accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personlige oplysninger.

2. Formålet og retsgrundlaget for behandling af dine persondata

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adress, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. Rug Solidhar dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig. Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige.

3. Kategori af personoplysninger

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os for at sende varen afsted til dig: Navn, Adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om dig fra tredjemand og opbevarer ikke informationer om betalingsmidler, fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Det er kun os der anvender personoplysninger, som vi har om vores kunder. Rug Solidhar retningslinjer for hvem der har adgang til disse. Udelukkende webshop-ansvarlige og de pakkeansvarlige.

Derudover kan ansvarlige for kundeservice tilgå informationerne med henblik på at hjælpe kunder med spørgsmål om levering, produkter mv.

5. Opbevaring eines Personoplysningers

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at sikre reglerne i den danske lovgivning, hvorefter de automatisk bliver slettet.

6. Retten bis bei trække samtykke tilbage

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger som vi har registreret om dig samt enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker bei modtage disse eller trække dit samtykke tilbage, skal du kontakte os på kundeservice@rugsolid.com.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbage trækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det i så fald først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan altid få tilrettet ukorrekte oplysninger.

7. Rettigheder speisen

Nach der Registrierung von Datenbeständen kann ich auf die Handhabung von Personen verzichten. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

7.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

7.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

7.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

7.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen - må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkt markedsføring.

7.6 Ret til am Sendere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage bis Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du findest Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9. Hvem vidergiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet ved Rug SolidDenmark ApSvideregives kun til:

Denn bei kunne videreudvikle og forbedre rugsolid.com fører vi statistik over, hvordan du bruger hjemmesiden.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse geben.

Som registreret hos Rug SolidDenmark ApS, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: kundeservice@rugsolid.com.

10. Hvad bruger vi personoplysningerne til?

Vi kan benytte dine personoplysninger til at:

11. Adgang til dine personoplysninger

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger som vi har registreret om dig.

Hvis du ønsker bei modtage disse, skal du kontakte os på kundeservice@rugsolid.com. Du kan altid få fjernet eller tilrettet ukorrekte oplysninger.